Vypracovanie projektu jednoduchých stavieb

Radi pre Vás zabezpečíme vypracovanie projektu jednoduchých stavieb.

Čo je jednoduchá stavba?

Podľa stavebného zákona je za jednoduchú stavbu považovaná stavba do 300 m2 s jedným nadzemným podlažím, jedným podzemným podlažím a obytným podkrovím. T.j. štandardný rodinný dom je jednoduchou stavbou.

 

CENA?

Cena kompletného projektu pre stavebné povolenie je: 1600 €

Ako bonus Vám v cene projektu ponúkam výkon činnosti stavebného dozoru v cene 150€ gratis.