Inžinierska činnosť vo výstavbe

Pokiaľ nechcete strácať čas vybavovaním rôznych povolení k stavbe na úradoch rád Vám ponúknem moje služby v oblasti inžinieringu.

Inžiniering predstavuje jednanie a zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k stavbe. Zabezpečujem pre Vás inžiniersku činnosť v stavebníctve čo znamená, že v prípade záujmu, dostanete kompletné služby ako aj všetky doklady potrebné k vydaniu územného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia. Pôsobím v Bratislavskom, Trnavskom kraji, Nitrianskom a Trenčianskom kraji.

Rád pre Vás zabezpečím:

-   stavebné povolenia

-   kolaudačné rozhodnutie

-   všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete

-   povolenie k odstráneniu stavby

Za priaznivé ceny ušetríte veľké množstvo času. 

V prípade potreby Vám viem zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

 

Ceny uvedených služieb sú dojednávané individuálne na základe požiadaviek klienta, rozsahu a náročnosti realizovanej stavby.