Ďalšie činnosti vo výstavbe

- činnosť stavbyvedúceho – inžinierske stavby, pozemné stavby

- činnosť koordinátora BOZP

- konzultačná činnosť

 

Ceny uvedených služieb sú dojednávané individuálne na základe požiadaviek klienta, rozsahu a náročnosti realizovanej stavby.