Analýza cenových ponúk

Ukončením prvotnej fázy vypracovania projektu s podrobným výkazom-výmer prichádza fáza naceňovania realizácie stavby jednotlivými realizačnými firmami. Prijaté cenové ponuky treba podrobne analyzovať a nie len pozrieť výslednú cenu, ktorá môže byť veľmi zavádzajúca. Mnohé firmy z dôvodu nižšej výslednej sumy nahrádzajú položky v rozpočte inými nerovnako kvalitnými, prípadne pre niektoré položky dajú nulové výmery, čím si vytvárajú priestor pre budúcu možnosť dofaktúrovania stavebných prác.
Komplexné objektívne vyhodnotenie všetkých obdržaných ponúk je náročnou úlohou aj pre skúsených odborníkov, preto som presvedčený, že pre laika je to takmer nesplniteľná úloha. V rámci analýzy cenovej ponuky podrobne analyzujem aj realizačnú firmu, ktorá cenovú ponuku predložila.