Takáč Martin, 

Pôsobím v stavebníctve od roku 2001. Mám odbornú spôsobilosť na výkon funkcie stavbyvedúceho a stavebného dozoru zapísanú v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov ( SKSI ). Počas svojej viac ako 15 ročnej praxe v oblasti stavebníctva som zrealizoval a dozoroval množstvo rodinných domov, administratívnych a polyfunkčných budov a inžinierskych stavieb. V súčasnosti sa zameriavam na vedenie a dozorovanie uskutočňovania stavieb, inžiniersku činnosť vo výstavbe, konzultačnú a poradenskú činnosť.